Talare BTG-1: Albin Larsson

Albin Larsson har en bakgrund som affärsutvecklare och arbetar som konsult på Business Sweden i Spanien, Portugal och portugistalande Afrika, med stationering i Madrid sedan 5 år tillbaka. Business Sweden ägs av staten och näringslivet, som representeras av Utrikesdepartementet och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening. Business Swedens syfte är att hjälpa svenska företag att nå sin fulla internationella potential. Det gör vi genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd, såväl i Sverige som på nära 50 av världens mest intressanta marknader. I vårt uppdrag ingår också att attrahera utländska investeringar till Sverige, något som tillför svenska företag kompetens, kapital och säljkanaler.

Ämne: Why do we trade – should Messi clean his pool by himself?
Jag kommer att prata om varför olika företag exporterar, under min tid på Business Sweden har jag förstått att alla företag har olika drivkrafter. Men vad bör vara vår drivkraft? Vad är viktigt när man beslutar sig för att gå på export och vad säger min erfarenhet att man bör man tänka på om man är intresserad av den Spanska och Portugisiska marknaden?

Talare BTG-1: John Torgersson

John Torgersson är SVP på Enfo där han leder Enfo Integration med uppgiften att växa verksamheten i Norden. John har stor erfarenhet av att arbeta internationellt och har de senaste åren fokuserat på tillväxt på den Nordiska marknaden.

Ämne: Expansion (så in i) Norden.
Min uppfattning är att nordisk expansion har en inneboende förväntan om att det är enklare än expansion till övriga länder i Europa och världen då vi ofta anser att de Nordiska länderna liknar varandra i kultur och affärsklimat. Stämmer detta? Hur lika är vi? Vilka utmaningar och möjligheter finns i en Nordisk expansion? Vilka fördomar brottas vi med? och befinner sig våra länders ekonomier på samma nivå? Detta är några av de frågeställningar jag kommer att reflektera över.

Talare BTG-1: Petronella Torgersson

Petronella har varit verksamhetsansvarig R&D chef under 15 år på Ericsson, SAAB och ESAB, svenska flaggskepp med internationell verksamhet.

Ämne: Maximizing growth through an optimized leadership strategy!
Konkreta exempel på varför den svenska ledarstilen uppfattas som svag, ineffektiv och menlös och vad en ledarskapsstrategi bör innehålla för att lyckas med  ett företags tillväxt på en internationell marknad.

Talar BTG-1: Sten Ravhed

Sten Ravhed: Grundare och VD för bolaget T-kartor.

Ämne: T-Kartor blev internationellt!
Under denna Gathering kommer ni få ta del av min resa och de erfarenheter som jag har fått genom åren på T-kartor. Under blixttalet kommer jag berätta om hur olika internationella kända organisationer blev våra kunder. Jag kommer ta en djupdykning för beskriva framväxt av avtal med organisationer och visa på olikheten i affärerna. Idag har T-kartor 85% av affärerna på export.