Inlägg av Ardiana Spahija

Talare BTG-1: Albin Larsson

Albin Larsson har en bakgrund som affärsutvecklare och arbetar som konsult på Business Sweden i Spanien, Portugal och portugistalande Afrika, med stationering i Madrid sedan 5 år tillbaka. Business Sweden ägs av staten och näringslivet, som representeras av Utrikesdepartementet och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening. Business Swedens syfte är att hjälpa svenska företag att nå sin fulla internationella […]

Talare BTG-1: John Torgersson

John Torgersson är SVP på Enfo där han leder Enfo Integration med uppgiften att växa verksamheten i Norden. John har stor erfarenhet av att arbeta internationellt och har de senaste åren fokuserat på tillväxt på den Nordiska marknaden. Ämne: Expansion (så in i) Norden. Min uppfattning är att nordisk expansion har en inneboende förväntan om […]

Talare BTG-1: Petronella Torgersson

Petronella har varit verksamhetsansvarig R&D chef under 15 år på Ericsson, SAAB och ESAB, svenska flaggskepp med internationell verksamhet. Ämne: Maximizing growth through an optimized leadership strategy! Konkreta exempel på varför den svenska ledarstilen uppfattas som svag, ineffektiv och menlös och vad en ledarskapsstrategi bör innehålla för att lyckas med  ett företags tillväxt på en internationell […]

Talar BTG-1: Sten Ravhed

Sten Ravhed: Grundare och VD för bolaget T-kartor. Ämne: T-Kartor blev internationellt! Under denna Gathering kommer ni få ta del av min resa och de erfarenheter som jag har fått genom åren på T-kartor. Under blixttalet kommer jag berätta om hur olika internationella kända organisationer blev våra kunder. Jag kommer ta en djupdykning för beskriva framväxt […]