Vill du främja kvalitet och framtid med oss?

Events

På våra arrangemang får alla som vill komma och delta, både som talare och lyssnare. Samlingarna präglas av kreativitet och öppenhet. Alla samlingar har ett maxtak för anmälningar för att kunna få till ett bra samtalsklimat, så var gärna snabb med att anmäla dig om du vill vara säker på att få en plats!

Upplägg

BizTribe är ett öppet forum som bygger vidare på de framgångsrika koncepten LeanTribe och DevTribe. Här tillämpar vi det på ett nytt område; Affärsutveckling, Tillväxt, Relationer, Metoder och Strategi

Målsättning

Tillsammans vill vi inspirera och stötta varandra för att skapa tillväxt, hitta outforskade marker genom nytänkande och innovativa dialoger.
En möjlighet för ett kreativt utbyte med varandra!

BizTribe – created by Softhouse

Kommande Gatherings